Vâlcea

Cula Duca

Cula_Duca-Maldaresti_VL-01.JPG Cula_Duca-Maldaresti_VL-02.JPG Cula_Duca-Maldaresti_VL-03.JPG Cula_Duca-Maldaresti_VL-04.JPG Cula_Duca-Maldaresti_VL-05.JPG Cula_Duca-Maldaresti_VL-06.JPG Cula_Duca-Maldaresti_VL-07.JPG Cula_Duca-Maldaresti_VL-08.JPG Cula_Duca-Maldaresti_VL-09.JPG Cula_Duca-Maldaresti_VL-10.JPG Cula_Duca-Maldaresti_VL-11.JPG
 • Cod LMI: VL-II-m-A-09811.01
 • Localizare:

  În Complexul Muzeal Măldărești, sat Măldărești, comuna Măldărești, județ Vâlcea.

 • Acces:

  Din drumul național 67 Râmnicu Vâlcea – Horezu, în centrul localității Horezu, indicator spre Craiova drum național 65. În centrul comunei Măldărești, indicator către cule.

 • Referințe:

  Telefon: 0250 861 510

  Program vizitare: zilnic 10.00 – 18.00, luni închis

  www.muzee-valcea.ro

 • Funcțiune originară/actuală: locuință fortificată tip culă / muzeu
 • Datare: 1812, 1827
 • Istoric:

  Cula este construită în anul 1812 de Gheorghiță Măldărescu, fiul lui Gheorghe Măldărescu, ctitorul Culei Greceanu. Stucaturile sunt realizate în anul 1827. În anul 1907 cula este cumpărată de marele om de stat I.G.Duca. A intrat în proprietatea statului în anul 1962, fiind restaurată în perioada 1966-1967 și transformată în muzeu.

 • Descriere:

  Cula are plan compact, dreptunghiular. Are 3 nivele. Există un singur acces din exterior, care dirijează circulația către pivniță și către nivelele superioare. Beciul are stâlpi ciopliți și grinzi masive din lemn. Nivelele superioare cuprind încăperile de locuit. La etajul al doilea se află un foișor. Către spate, cula are o extindere, pe trei nivele, care adăpostește anexa sanitară.

  Elementele defensive sunt reprezentate de meterezele aflate la toate nivelele, chiar și în parapetul foișorului, ușa de acces în culă solidă și întărită, chepeng care închide scara la nivelul foișorului.

  Cula este bogat decorată în interior: tavanele și ancadramentele ferestrelor sunt decorate cu motive vegetale, personaje și animale fantastice. Balustrada scării este cioplită, iar intradosul rampei scării este pictat. Sobele, prezente în fiecare cameră de locuit, au forme variate și sunt decorate.

  În incinta complexului muzeal se mai află Casa memorială I.G.Duca, o frumoasă troiță din lemn și clădiri anexe ale ansamblului culei.

 • Casa_memoriala_I.G.Duca-Maldaresti_VL-12.JPG Troita-Maldaresti_VL-13.JPG
 • Stare de conservare: bună
 • Bibliografie:

  Atanasescu Iancu, Grama Valeriu, Culele din Oltenia, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1974

  Crețeanu Radu, Crețeanu, Sarmiza, Culele din România, Ed. Meridiane, București, 1969

  Ghika Budești Nicolae, Evoluția arhitecturii în Muntenia și în Oltenia. Partea a patra. Noul stil din veacul al XVIII-lea, BCMI Anul XXIX Fascicola 87-90, 1936

  Ionescu Grigore, Istoria arhitecturii românești, Ed. Cartea Românească, București, 1937

  Ionescu Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Ed. Academiei R.S.R., București, 1982

  Janecke Wilhelm von, Das Rumanische Bauern – und Bojarenhaus, Ed. Konig Carol – Verlag, Bukarest, 1918

  Trajanescu Ion D., Biserica și culele din Măldărești (Vâlcea), BCMI Anul V, Tipografia Gutenberg, București, 1912

  Tzigara-Samurcaș Alexandru, Scrieri despre arta românească, Ed. Meridiane, București, 1987

  Arhiva I.N.P.

 • Autor: Anca Filip
 • Institutul Național al Patrimoniului         Administrația Fondului Cultural Național