Teleorman

Cula lui Costea

Cula_Costea-Frasinet_TR-01.JPG Cula_Costea-Frasinet_TR-02.JPG
 • Cod LMI: TR-II-m-A-14340
 • Localizare:

  sat Frăsinet, comuna Frăsinet, județ Teleorman

 • Acces:

  Din drumul european E 70 București – Alexandria, înainte de intrarea în Alexandria, drum la dreapta către Orbeasca de Jos, Băbăița, Frăsinet.

 • Referințe:

  Nu este în circuitul public

 • Funcțiune originară/actuală: culă / scoasă din uz, abandon
 • Datare: Începutul secolului al XVIII-lea, refăcută în secolele XIX – XX
 • Istoric:

  Cula este datată la începutul secolului al XVIII-lea. La începutul secolului al XIX-lea, frații Nicolae și Ioniță Bâțcoveanu, logofeți ai Mitropoliei, stăpânesc cula. În anul 1878, cula este modificată și își pierdea partea superioară. Cula este vizitată de Nicolae Iorga în anii 30. La sfîrșitul anilor 60, cula era părăsită și ruinată. În prezent, deși refăcută, cu etajele superioare reconstituite, cula este din nou părăsită. Cula se află în aceeași incintă cu Conacul Costea, construit de boierii Costea, se pare, în secolul al XIX-lea. Conacul este refăcut în prima jumătate a secolului XX. Devenit sediu de C.A.P. după naționalizare, în prezent este părăsit și ruinat.

 • Descriere:

  Cula are plan compact pătrat, fiind cula cu cele mai mici dimensiuni în plan dintre cele care s-au păstrat. Este, mai curând, un turn de apărare decât o locuință fortificată. Refacerile din ultimele decenii i-au reconstituit partea superioară, în prezent având trei nivele. La parter se află beciul, cu acces din exterior. Accesul la etaj se făcea printr-o scară exterioară, astăzi dispărută, care data, posibil, de la refacerile din anul 1878. Etajul II este ocupat integral de un foișor din lemn, cu metereze în parapetul de zid. Cula nu are ferestre, doar metereze.

 • Stare de conservare: Medie
 • Bibliografie:

  Crețeanu Radu, Crețeanu Sarmiza, Culele din România, Ed. Meridiane, București, 1969

  Ionescu Grigore, Istoria arhitecturii românești, Ed. Cartea Românească, București, 1937

  Ionescu Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Ed. Academiei R.S.R., București, 1982

  Arhiva I.N.P.

 • Autor: Anca Filip
 • Institutul Național al Patrimoniului         Administrația Fondului Cultural Național