Mehedinți

Cula Tudor Vladimirescu

Cula_lui_Vladimirescu_de_la_Cerneti_01.JPG Cula_lui_Vladimirescu_de_la_Cerneti_09.JPG Cula_lui_Vladimirescu_de_la_Cerneti_18.JPG Cula_lui_Vladimirescu_de_la_Cerneti_26.JPG 001 002 003 004 005 006
 • Cod LMI: MH-II-m-A-10287
 • Localizare:

  Pe Dealul Gârdanului, în fostul sat înglobat Piatra Alba, sat Cerneți, comuna Șimian, județ Mehedinți

 • Acces:

  Localitatea Cerneţi, cândva reşedinţă a judeţului Mehedinţi, se află pe valea râului Topolniţa, la o distanţă de circa 4 kilometri de municipiul Drobeta Turnu Severin. Accesul către localitate se poate face din drumul naţional Târgu –Jiu – Drobeta Turnu Severin sau din nordul municipiului resedinţă de judeţ.

 • Referințe:

  Nu este în circuitul public

 • Funcțiune originară/actuală: locuință fortificată tip culă / scoasă din uz
 • Datare: 1800
 • Istoric:

  Terenul pe care s-a construit cula se afla pe o fostă proprietate a mănăstirii Cozia. Conform tradiţiei istorice, se pare că ar fi fost construită în anul 1800 de către Tudor Vladimirescu după arderea Cerneţiului de către trupele turceşti. După moartea lui Tudor, Vasile Strâmbeanu ia cula în proprietate, iar din anul 1838 revine lui Ion Gărdăreanu şi sotiei, Sevastiţa, fiind mostenită apoi pe linie feminină. In anii primului război mondial, cladirea a fost folosită de către diverse unităţi militare. Din anul 1959, aici a funcţionat un muzeu memorial dedicat lui Tudor Vladimirescu.În anii 60 ai scolului XX s-au întreprins lucrari de restaurare.

 • Descriere:

  Cula construită din cărămidă și lemn se compune din parter și etaj. Parterul este alcătuit dintr-un beci mare, o cameră și casa scării care dă în cerdac. Etajul prezintă un cerdac cu zece coloane masive din cărămidă, trei camere și un coridor îngust, lung la capătul căreia se află un wc sau „umblătoare”. La parter și etaj se păstrează câteva guri de tragere (metereze). Ferestrele au fost mărite, după ce casa fortificată si-a pierdut funcția de apărare. Tavanele parterului sunt boltite, din cărămidă în timp ce tavanele etajului sunt din lemn. Învelitoarea este acoperită cu șindrilă.

 • Stare de conservare: medie
 • Bibliografie:

  Atanasescu Iancu, Grama Valeriu, Culele din Oltenia, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1974

  Crețeanu Radu, Crețeanu Sarmiza, Culele din România, Ed. Meridiane, București, 1969

  Zamora Luiza, Cule case boierești fortificate din România, Ed. Igloo, București, 2007

  Arhiva I.N.P.

 • Autor: Alin Saidac
 • Institutul Național al Patrimoniului         Administrația Fondului Cultural Național