Gorj

Cula Cioabă-Chintescu

IMG_9120.JPG IMG_9124.JPG IMG_9130.JPG IMG_9135.JPG 001
 • Cod LMI: GJ-II-m-A-09392
 • Localizare:

  sat Șiacu, comuna Slivilești, județ Gorj

 • Acces:

  Satul Şiacu este situat pe o şosea secundară între comunele Slivileşti (dinspre Ploştina – Motru) şi Bolboşi (dinspre Turceni). Din drumul comunal se desprinde un drum proasăt asfaltat către culă aflată pe versantul estic al dealului Şiacu (circa 300-400 metri). Ca punct de reper, cladirea este situată vis a vis de gospodăria aflată la numărul 75.

 • Referințe:

  Nu este în circuitul public

 • Funcțiune originară/actuală: locuință fortificată tip culă / scoasă din uz, abandon
 • Datare: 1818-1825
 • Istoric:

  Primul ctitor al culei a fost Răducan Cioabă din Slivileşti, care începe construcţia clădirii între anii 1818-1819. După moartea proprietarului, Marin Chintescu din Craiova (căsătorit cu văduva lui Răducan Cioabă) finalizează lucrarea în anul 1823. Fata familiei Chintescu s-a căsătorit cu un membru al familiei Grecescu din Turnu Severin, cula numindu-se şi Grecescu. Ca şi la Cerneţi, cladirea a fost moştenită pe linie feminină în familiile Bălteanu şi Cartianu. După anul 1951 cula a fost folosită ca depozit până în anul 1964. Graţie proiectului elaborat de arhitectul Iancu Atanasescu, pus în practică prin lucrările de intervenţie din anii 1964-1967, s-au eliminat adăugirile, aducându-se cula aproape de forma iniţială. Odată cu anul 1967, în clădire s-a amenajat un muzeu etnografic al comunei Slivileşti, dar după 1989 a fost lăsată în părăsire, stare care continuă şi astăzi.

 • Descriere:

  Cula este construită din ziduri groase de 80-85 cm. Tavanele sunt drepte, şarpanta era de lemn, iar învelitoarea de şindrilă. Clădirea are trei nivele, cu un beci cu ferestre înguste. Cele două etaje au câte o cameră de locuit, iar la ultimul etaj întâlnim pridvorul cu patru coloane rotunde de zidărie, cu trei travee cu arcuri trilobate, iar pe laturi cu căte o travee. Decoraţia exterioară constă din panouri mari dreptunghiulare, câte una de fiecare latură la nivelul etajului 1, şi din mici panouri pătrate ce decorează parapetul cerdacului, câte două de fiecare arcadă.

 • Stare de conservare: foarte proastă
 • Bibliografie:

  Atanasescu Iancu, Grama Valeriu, Culele din Oltenia, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1974
  Crețeanu Radu, Culele și casele întărite de pe Valea Motrului, RMM, București, 1958
  Crețeanu Radu, Crețeanu Sarmiza, Culele din România, Ed. Meridiane, București, 1969
  Zamora Luiza, Cule case boierești fortificate din România, Ed. Igloo, București, 2007
  Arhiva I.N.P.

 • Autor: Alin Saidac
 • Institutul Național al Patrimoniului         Administrația Fondului Cultural Național