Dolj

Cula Poenaru

Cula_Poenaru-Almaj_DJ-01.JPG Cula_Poenaru-Almaj_DJ-02.JPG Cula_Poenaru-Almaj_DJ-03.JPG Cula_Poenaru-Almaj_DJ-04.JPG Cula_Poenaru-Almaj_DJ-05_[1918].JPG Cula_Poenaru-Almaj_DJ-06_[1962].JPG
 • Cod LMI: DJ-II-m-A-08174
 • Localizare:

  Sat Almăj, comuna Almăj, județ Dolj

 • Acces:

  Din drumul european E 70, E 79 Craiova – Filiași,
  după localitatea Ișalnița, drum la dreapta către Almăj, circa 3 km.

 • Referințe:

  Nu este în circuitul public

 • Funcțiune originară/actuală: culă / școală
 • Datare: 1764, 1896
 • Istoric:

  Pe moșia sa din satul Almăj, boierul Barbu Poenaru construiește o culă, în anul 1764 și o biserică închinată Sfinților Voievozi, terminată în anul 1789. Vechea pisanie în piatră de deasupra intrării în culă consemnează: B(arbu) P(oienaru) v(el) po(stelnic), l(eat)1764. Cula avea două nivele, la etaj aflându-se un cerdac cu stâlpi de lemn. În anii 1801 și 1844, cula este incendiată, pierzând etajul, care nu mai este refăcut. În anul 1904, boierul Gheorghe Poenaru dăruiește cula primăriei pentru a fi transformată în școală. Culei i se adaugă inițial o sală de clasă, care extinde în plan orizontal volumul vechii construcții. Extinderile continuă în anii 1938-1939 și 1956. În prezent nucleul alcătuit din vechea culă este complet înglobat în clădirea școlii, care îl cuprinde de trei laturi.

 • Descriere:

  În prezent, ceea ce a mai rămas din Cula Poienarilor este înglobat în clădirea școlii din localitate: o încăpere de mari dimensiuni, de formă pătrată, cu latura de circa 8 metri și un coridor în care se afla scara de acces la etaj. Această încăpere este foarte înaltă, fiind acoperită cu o calotă cu lunete pe toate laturile, decorată cu stucaturi și medalione pictate.

  În imediata vecinătate a fostei cule se află Biserica ”Sfinții Voievozi”, ctitoria aceluiași Barbu Poenaru care a construit cula, ridicată în perioada 1787-1789. Lângă cele două monumente istorice, în centru localității, se află Monumentul Eroilor din Almăj.

 • Biserica_Sf._Voievozi_a_boierilor_Poienaru-Almaj_DJ-07.JPG Biserica_Sf._Voievozi_a_boierilor_Poienaru-Almaj_DJ-08.JPG Monumentul_Eroilor-Almaj_DJ-09.JPG
 • Stare de conservare: bună
 • Bibliografie:

  Atanasescu Iancu, Grama Valeriu, Culele din Oltenia, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1974

  Crețeanu Radu, Crețeanu Sarmiza, Culele din România, Ed. Meridiane, București, 1969

  Ghika Budești Nicolae, Evoluția arhitecturii în Muntenia și în Oltenia. Partea a patra. Noul stil din veacul al XVIII-lea, BCMI Anul XXIX, 1936

  Ionescu Grigore, Istoria arhitecturii românești, Ed. Cartea Românească, București, 1937

  Ionescu Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Ed. Academiei R.S.R., București, 1982

  Janecke Wilhelm von, Das Rumanische Bauern – und Bojarenhaus, Ed. Konig Carol – Verlag, Bukarest, 1918

  Arhiva I.N.P.

 • Autor: Anca Filip
 • Institutul Național al Patrimoniului         Administrația Fondului Cultural Național