Dolj

Cula Izvoranu-Geblescu

Cula_Izvoranu-Geblescu-Brabova_DJ-01.JPG Cula_Izvoranu-Geblescu-Brabova_DJ-02.JPG Cula_Izvoranu-Geblescu-Brabova_DJ-03.JPG Cula_Izvoranu-Geblescu-Brabova_DJ-04.JPG Cula_Izvoranu-Geblescu-Brabova_DJ-05.JPG Cula_Izvoranu-Geblescu-Brabova_DJ-06_[1918].JPG Cula_Izvoranu-Geblescu-Brabova_DJ-07_[1938].JPG
 • Cod LMI: DJ-II-m-A-08200
 • Localizare:

  Sat Brabova, comuna Brabova, județ Dolj

 • Acces:

  Din Municipiul Craiova, pe drumul Cernele – Breasta - Predești – Pietroaia- Brabova, circa 30 km.

 • Referințe:

  Nu este în circuitul public

 • Funcțiune originară/actuală: culă / scoasă din uz, abandon
 • Datare: secolul al XVIII-lea, adăugiri ulterioare
 • Istoric:

  Cula este ridicată de boierii Izvoreni în secolul al XVIII-lea. Inițial a avut două nivele. În anul 1841 moșia Brabova este cumpărată de Radu Geblescu. Noul proprietar modifică cula, adăugându-i al treilea nivel, cu foișor. Cursiva din lemn este adăugată la începutul secolului XX.

 • Descriere:

  Cula are plan compact, dreptunghiular. Are trei nivele. La primul nivel se află beciul, accesibil din interior, din casa scării. Beciul este accesibil și direct din exterior. La nivele superioare se află încăperile de locuit. Etajul II, adăugat ulterior culei, are un foișor, cu arcade trilobate. Acesta a fost dublat, la începutul secolului XX, de o cursivă din lemn. Arcadele trilobate de pe părțile laterale ale foișorului au fost închise prin ferestre, posibil atunci când a fost adăugată cursiva. Pe latura de Nord a culei se află o extindere care adăpostește anexa sanitară, accesibilă de la nivelul primului etaj, din interior și la nivelul etajului II, din cursivă. Metereze sunt prezente la nivelul etajului I, în dreptul scării.

 • Stare de conservare: precolaps
 • Bibliografie:

  Ancuța-Rușinaru Elisabeta, Despre două cule din județul Dolj, RMM-MIA, Nr. 2 1979

  Atanasescu Iancu, Grama Valeriu, Culele din Oltenia, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1974

  Crețeanu Radu, Crețeanu Sarmiza, Culele din România, Ed. Meridiane, București, 1969

  Ghika Budești Nicolae, Evoluția arhitecturii în Muntenia și în Oltenia. Partea a patra. Noul stil din veacul al XVIII-lea, BCMI Anul XXIX Fascicola 87-90, 1936

  Ionescu Grigore, Istoria arhitecturii românești, Ed. Cartea Românească, București, 1937

  Ionescu Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Ed. Academiei R.S.R., București, 1982

  Janecke Wilhelm von, Das Rumanische Bauern – und Bojarenhaus, Ed. Konig Carol – Verlag, Bukarest, 1918

  Arhiva I.N.P.

 • Autor: Anca Filip
 • Institutul Național al Patrimoniului         Administrația Fondului Cultural Național