Dolj

Cula Cernăteștilor

Cula_Cernatestilor-Cernatesti_DJ-01.JPG Cula_Cernatestilor-Cernatesti_DJ-02.JPG Cula_Cernatestilor-Cernatesti_DJ-03.JPG Cula_Cernatestilor-Cernatesti_DJ-04_[1914].JPG Cula_Cernatestilor-Cernatesti_DJ-05_[1914].JPG Cula_Cernatestilor-Cernatesti_DJ-06_[1962].JPG Cula_Cernatestilor-Cernatesti_DJ-07_[1962].JPG
 • Cod LMI: DJ-II-m-A-08237
 • Localizare:

  Sat Cernătești, comuna Cernătești, județ Dolj

 • Acces:

  Din Municipul Craiova, pe drumul Cernele – Breasta – Cernăteşti, circa 35 Km.

 • Referințe:

  Nu este în circuitul public.

 • Funcțiune originară/actuală: culă / scoasă din uz
 • Datare: secolul al XVIII-lea
 • Istoric:

  Cula este construită de boierii Cernătești în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Având inițial două nivele, culei i se aduc modificări în etape ulterioare de construire, adăugându-i-se al doilea etaj, cu cursiva din lemn. Ajunsă în ruină, cula este restaurată la sfârșitul anilor 60 ai secolului XX, fiind transformată în muzeu sătesc de învățătorul Nicolae Pârvulescu.

 • Descriere:

  Cula are plan compact, dreptunghiular. Are trei nivele. La parter, cu un acces separat din exterior, se află beciul. Printr-o scară interioară se realizează accesul la nivelele superioare, unde se află încăperile de locuit. La etajul II cula are o cursivă din lemn, care o înconjoară pe trei laturi. Pe latura de Vest, atașată culei, se află o anexă sanitară accesibilă de la nivelul etajului I. Un masiv contrafort sprijină cula în colțul de SE. Metereze sunt prezente la nivelul parterului și al etajului I.

 • Stare de conservare: precolaps
 • Bibliografie:

  Ancuța-Rușinaru Elisabeta, Despre două cule din județul Dolj, RMM-MIA, Nr. 2 1979

  Atanasescu Iancu, Grama Valeriu, Culele din Oltenia, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1974

  Crețeanu Radu, Crețeanu Sarmiza, Culele din România, Ed. Meridiane, București, 1969

  Ionescu Grigore, Istoria arhitecturii românești, Ed. Cartea Românească, București, 1937

  Arhiva I.N.P.

 • Autor: Anca Filip
 • Institutul Național al Patrimoniului         Administrația Fondului Cultural Național