Argeș

Cula Drugănescu

Cula_Druganescu-Retevoiesti_AG-01.JPG Cula_Druganescu-Retevoiesti_AG-02.JPG Cula_Druganescu-Retevoiesti_AG-03.JPG Cula_Druganescu-Retevoiesti_AG-04.JPG Cula_Druganescu-Retevoiesti_AG-05_1965.JPG Cula_Druganescu-Retevoiesti_AG-06_1965.JPG Cula_Druganescu-Retevoiesti_AG-07_1965.JPG Cula_Druganescu-Retevoiesti_AG-08_1965.JPG
 • Cod LMI: AG-II-m-B-13777.01
 • Localizare:

  În incinta Ansamblului Drugănescu, sat Retevoiești nr. 616, com. Pietroșani, județ Argeș

 • Acces:

  Pe drumul 73C Câmpulung - Curtea de Argeș, în localitatea Domnești, indicator către Retevoiești, circa 8 Km. Sau, din drumul 73 Pitești – Câmpulung, la stânga către Domnești, la circa 38 km de Pitești.

 • Referințe:

  Nu este în circuitul public

 • Funcțiune originară/actuală: locuință fortificată tip culă / scoasă din uz, abandon
 • Datare: 1822
 • Istoric:

  La începutul secolului al XVIII-lea, proprietarii moșiei Retevoiești sunt boierii Drugănescu. Aici este construită cula, în anul 1822, de către căminarul Gheorghe Drugănescu, ispravnic al județului Muscel, așa cum este consemnat în pisania în piatră aflată deasupra ușii de intrare în culă, de pe latura de Sud. Constructorul culei este zidarul Gheorghe Ghinea din Vâlsănești, același meșter care ridicase, în anul 1795, Biserica ”Sf. Treime” din Retevoiești, ctitoria marelui stolnic Scarlat Drugănescu.

  Deși a fost restaurată în anii 1965-1966, în prezent, cula este în stare de colaps.

 • Descriere:

  Cula are plan compact, pătrat. Are trei nivele: la parter se află accesul către nivelele superioare, flancat de două încăperi și beciul, cu acces separat, pe latura opusă intrării. Beciul este acoperit cu bolți cilindrice. La nivelele superioare se găsesc camere de locuit. Pe latura de Nord a culei se află o extindere, care adăpostește o anexă sanitară, accesibilă de la nivelul etajului I. Ferestrele culei au fost mărite. Metereze se mai păstrează, la toate nivelele, pe fațada cu accesul în beci. Deasupra accesului principal în culă se află o pisanie săpată în piatră. Un element decorativ particular îl constituia friza pictată de la partea superioară a clădirii, din care se mai păstrează doar o mică porțiune.

  În apropierea culei se află Biserica ”Sf. Treime”, ctitoria boierului Scarlat Drugănescu, ridicată în anul 1795. Biserica are un plan particular, cu cinci abside semicirculare: la altar, naos și pronaos.

  Tot în vecinătatea culei, se află Monumentul Eroilor căzuți în primul război mondial.

 • Biserica_Druganescu-Retevoiesti_AG-09.JPG Monumentul_eroilor-Retevoiesti_AG-10.JPG
 • Stare de conservare: colaps
 • Bibliografie:

  Crețeanu Radu, Crețeanu Sarmiza, Culele din România, Ed. Meridiane, București, 1969

  Arhiva I.N.P.

 • Autor: Anca Filip
 • Institutul Național al Patrimoniului         Administrația Fondului Cultural Național