Argeș

Casa-culă Sultănica

Cula_Sultanica-Suici_AG-01.JPG Cula_Sultanica-Suici_AG-02.JPG Cula_Sultanica-Suici_AG-03.JPG Cula_Sultanica-Suici_AG-04_1965.JPG Cula_Sultanica-Suici_AG-05_1965.JPG Cula_Sultanica-Suici_AG-06_1965.JPG
 • Cod LMI: AG-II-m-B-13807.01
 • Localizare:

  Sat Șuici nr. 400, comuna Șuici, județ Argeș

 • Acces:

  Pe drumul 73C Curtea de Argeș - Râmnicu Vâlcea, la circa 14 km de Curtea de Argeș, la dreapta către Șuici.

 • Referințe:

  Nu este în circuitul public

 • Funcțiune originară/actuală: locuință fortificată / scoasă din uz, abandon
 • Datare: sfârșitul secolului al XVIII-lea
 • Istoric:

  În secolul al XVIII-lea, pe moșia Șuici, boierii Brătieni construiesc o biserică, închinată Sfântului Nicolae și o culă, dispărută în urma unui incendiu în anul 1913. Pe aceeași moșie, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, Brătienii construiesc un conac cu elemente fortificate, numit Cula Sultănica, după numele Sultanei Tigveanu, care îl deținea la începutul secolului al XIX-lea. Conacul are un nucleu central mai vechi, posibil de la o construcție tip culă existentă în prima jumătate a secolului al XVIII-lea.

 • Descriere:

  Conacul Sultănica este alcătuit dintr-un corp vechi de clădire, nucleul central provenit probabil de la o veche culă, căruia i s-au atașat, în etape diferite, extinderi pe laturile de NE, SE și SV. Are două nivele. Etapele diferite de construire sunt evidențiate atât planimetric, cât și prin sistemul constructiv. Nucleul central, cu plan compact de formă dreptunghiulară, are încăperi acoperite cu bolți cilindrice la parter și la etaj. La etaj se păstrează metereze. Deși în ruină, casa mai are un brâu median, prezent de jur împrejur, mai puțin pe extinderea către SV, care este cea mai recentă.

 • Cula_Bratianu_disparuta-Suici_AG_1914.JPG
 • Stare de conservare: colaps
 • Bibliografie:

  Crețeanu Radu, Crețeanu Sarmiza, Culele din România, Ed. Meridiane, București, 1969

  Janecke Wilhelm von, Das Rumanische Bauern – und Bojarenhaus, Ed. Konig Carol – Verlag, Bukarest, 1918

  Arhiva I.N.P.

 • Autor: Anca Filip
 • Institutul Național al Patrimoniului         Administrația Fondului Cultural Național